• Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

       

    • Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.
     • Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.

     • poniedziałek- j.polski -1 gr. 13.30-14.00 -J. Bauer 33

      poniedziałek- j.polski- 2 gr. 14.15-14.45 -J. Bauer 33

      wtorek -j.polski 13.30-14.30 -E. Subda- Witkowska 33

      środa -j. angielski 13.30-14.30 -A. Hryciuk 33

      środa -j. angielski 1 gr.14.15-14.45 -M. Wyrzykowska 15

      środa -j. angielski 2 gr 15.00-15.30- M. Wyrzykowska 15

      czwartek- matematyka 1 gr.14.15-14.45 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

      czwartek -matematyka 2 gr.15.00-15.30 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

      czwartek -matematyka 1 gr.13.30-14.00 -M. Kucharska 15

      czwartek- matematyka 2 gr. 14.15-14.45- M. Kucharska 15

     • Święty Jan Paweł II Nasz Patron

     • Dzisiaj jest setna rocznica urodzin patrona naszej szkoły. Złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy o Nim!

      „Święty Jan Paweł II jest zawsze w naszych sercach, w naszych myślach. Jest dla nas wzorem – człowiekiem, który wiedział, że tylko z pomocą Pana Boga można wiele osiągnąć. Naszym pragnieniem jest podążać za przykładem Jego życia i starać się wprowadzać w czyn Jego święte słowa: „Chociaż nie jestem wśród Was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej – to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o Was. Właśnie dlatego, że od Was zależy jutrzejszy dzień”. Tymi słowami wiersza „Dzieci” Karola Wojtyły, witam całą społeczność szkolną w przeddzień urodzin Papieża Polaka – naszego Patrona.Ojciec Święty przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. skończyłby dziś zatem 100 lat.„Tak zacny patronat to nie tylko wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie dla całej społeczności szkolnej. Święty Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Stanowi dla nas niepodważalny autorytet i wzór do naśladowania."Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."Święty Jan Paweł II „ - Nasz Patron

     • Konkurs recytatorski klas I-III

     •                             

      W marcu odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego klas I-III. Każdą klasę reprezentowało trzech najlepiej recytujących uczniów.  Celem konkursu było wyłonienie uczniów do konkursu miejskiego „Warszawska Syrenka”.

       

      Recytatorów oceniało Jury w składzie:

      Jolanta Bauer

      Anna Piankowska

      Iwona Staniszewska

       

      Recytującym kibicowali koleżanki i koledzy z klas wraz z nauczycielami oraz obecni rodzice.                               

       

       W konkursie wzięli udział: Aleksandra Lewandowska, Gabriela Kołakowska Julia Stelmaszczyk, Klara Szyszkowska, Aleksandra Deluga, Antoni Knap, Kacper Piskowski, Izabela Staniaszek, Aleksander Krupa, Bianka Popiołek,  Bolesław Pieńkowski, Paulina Maślanko, Weronika Grabowska, Zofia Wyrzykowska, Natalia Osińska, Olga Spaltabaka, Antoni Wujkowski                              

       

      Jury wyróżniło następujące osoby:

       

      Klarę Szyszkowską   za wiersz „Kłamczucha”

      Bolesława Pieńkowskiego  za wiersz „Paweł i Gaweł”

      Paulinę Maślanko  za wiersz „Samochwała”

      Zofię Wyrzykowską  za wiersz „Leniwy Krzyś”

      Natalię Osińską  za wiersz „Piegi”

      Antoniego Wujkowskiego  za wiersz „Czajnik”

       

           Wyróżnieni uczniowie będą reprezentowali szkołę na konkursie miejskim „Warszawska Syrenka”.                             

                                 

                                                                                       

                                                                        Organizator:  Bożena Ciach

     • Wyniki Szkolnego Konkursu Informatycznego

     • Szkolny Konkurs Informatyczny na najciekawszą prezentację wykonaną w programie PowerPoint „Profilaktyka chorób zakaźnych” został rozstrzygnięty. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII. Uczestnicy podczas kształcenia zdalnego przygotowali bardzo ciekawe prezentacje dotyczące chorób zakaźnych w tym COVID-19. Wykazali się wiedzą i umiejętnościami, rozwinęli swoje zainteresowania i uzdolnienia nie tylko informatyczne. Wyniki są następujące:

      I miejsce

      Dominika Podleś DOMINIKA.pptx, Maja Sokołowska MAJA.pptx, Krzysztof Świderek KRZYSZTOF.pptx​​​​​​​

      II miejsce

      Magdalena Szczepanik, Julia Ziemak

      III miejsce

      Julia Cholewicka

      Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

      Organizatorzy: Elżbieta Karpińska - Bednarczyk, Małgorzata Kucharska.

     • Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Galileo

     • W marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Galileo organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas IV - VII. Wszyscy uczestnicy rywalizacji wykazali się wiedzą i umiejętnościami. Poprzez udział w konkursie rozwinęli swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wyróżnienia uzyskali:

      Maciej Szczapa

      Maja Sokołowska

      Paulina Szulkowska

      Mateusz Zaręba

      Miłosława Hołowińska

      Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a najlepsi oceny celujące z matematyki. Liczymy na Was w kolejnej edycji Galileo oraz innych konkursach matematycznych.                 Gratulujemy zwycięzcom!!!       Aleksandra Pachowska, Elżbieta Karpińska – Bednarczyk, Małgorzata Kucharska

       

       

     • Konkurs Plastyczny

     • Praca konkursowa Oli Spaltabaki z klasy III b , konkurs plastyczny pt.  "Postacie z bajek witają wiosnę". Praca piękna - Gratulujemy Olu! Iwona Staniszewska i Olga Przywoźna 

     • Rekrutacja

     • Szkoła Podstawowa nr 2 decyzją ministra Edukacji Narodowej od 16 marca od godz. 800 do odwołania pracuje w trybie ograniczonym. Obiekt Szkoły pozostanie zamknięty, ale działalność administracyjna jest prowadzona w trybie normalnym.

      W związku z tym w trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy o ograniczenie wizyt w szkole. Prosimy o kontakt online poprzez pocztę elektroniczną.

      Także sprawy związane z rekrutacją można załatwić poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając skan zgłoszenia, a także, w razie przedłużania się sytuacji, wniosku o przyjęcie do szkoły – stosowne dokumenty można pobrać ze strony szkoły (https://dwojkaostrowmaz.edupage.org/text55/ ).

      W przypadku braku możliwości wysłania skany zgłoszenia lub wniosku istnieje możliwość wrzucenia wypełnionych dokumentów do skrzynki na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku.

      Prosimy o kontakt poprzez:

      • pocztę elektroniczną – sekretariat.zsp1ostrow@gmail.com, zsp1ostrow@gmail.com

  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit