• 03.09.2019 18:29

    • Z dniem 2 września 2019r. pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
     do spraw tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych w szkołach,
     dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,
     został Pan Michał Chojnowski.


     Do zadań pełnomocnika należy inicjowanie i koordynacja działań w zakresie tworzenia warunków, organizacji i działania oddziałów sportowych w szkołach oraz tworzenia warunków realizacji zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
    • więcej