• Zdalna Szkoła
    • Zdalna Szkoła

    • 29.09.2020 10:23
    • Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

     W naszej szkole zakupionych zostało 12 laptopów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

     Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

    • więcej
    • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +
    • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

    • 29.09.2020 10:22
    • Podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny, które odbyło się 1 września, burmistrz Jerzy Bauer przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych laptopy zakupione w ramach projektu “Zdalna szkoła +”.

     To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom, potrzebującym wsparcia w tym zakresie. Miasto otrzymało grant w wysokości 104 580 zł na zakup 42 laptopów dla uczniów. W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł, w ramach którego zakupiono 28 laptopów i 8 tabletów.

     Nasza szkoła otrzymała 8 laptopów.

    • więcej
    • Gabinet pielęgniarki
    • Gabinet pielęgniarki

    • 27.03.2019 12:37
    • W grudniu 2017r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach prządowego programu w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt określony w wykazie świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania.
    • więcej
    • Rządowy program "Aktywna tablica"
    • Rządowy program "Aktywna tablica"

    • 27.03.2019 12:37
    • W grudniu 2017r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach prządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

     W ramach programu szkoła została wyposażona w 2 tablice interaktywne, 2 projektory i głośniki.

    • więcej