• Historia szkoły

    • 01.10.1921 - Powołanie Szkoły Powszechnej Nr 2, której dyrektorem zostaje nauczyciel Kaczyński.

     18.12.1921 - Śmierć dyrektora Kaczyńskiego, zamknięcie szkoły.

     01.09.1922 - Szkoła wznawia swoją działalność przy ul. Warszawskiej (dziś 3-go Maja) pod kierownictwem Józefa Działkowicza.

     15.09.1926 - W budynku Szkoły Powszechnej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zostaje umieszczona Szkoła Powszechna Nr 2, której lokal nie nadaje się do użytku.

     01.08.1932 - Nastąpiło połączenie Szkoły Powszechnej Nr 1 i Szkoły Powszechnej Nr 2, powstała jedna Szkoła Miejska kierowana przez Romana Rubinkowskiego.

     01.09.1938 - Zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Marcina Mieszka (dziś St. Grota Roweckiego), w którym zostaje umieszczona Szkoła Powszechna Nr 2 kierowana przez Jana Najmołę.

     1939 - Ostrów Maz. zostaje zajęta przez armię niemiecką. Okupant rezygnuje z prowadzenia nauki w budynku szkolnym, tworząc tam koszary armii niemieckiej.

     1942 - Na terenie boiska i budynku szkoły znajduje się ośrodek szkolenia wybranych jeńców radzieckich, w celu włączenia ich do tzw. Armii Włosowa, którzy mieli za cel walczyć z Rosjanami.

     1943-1944 - W budynku szkolnym znajduje się szpital Armii Niemieckiej.

     08.1944 - Wycofujące się wojska niemieckie podpalają budynek, udaje się ocalić tylko ściany zewnętrzne.

     01.09.1944 - W podziurawionym od kul budynku, bez szyb, bez sprzętu, odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Funkcję dyrektora nadal pełni Jan Najmoła.

     01.09.1947 - Zajęcia szkolne odbywają się w odbudowywanym budynku.

     04.10.1947 - Uroczyste poświęcenie budynku Szkoły Powszechnej Nr 2.

     15.06.1950 - Nadanie szkole imienia Ludwika Waryńskiego. Odtąd Szkoła Powszechna Nr 2 nosi nazwę: "Publiczna Szkoła Ogólnokształcąca.

     18.05.1958 - Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Nr 2.

     10.1958 - Przystąpiono do rozbudowy szkoły.

     1959-1960 - Dyrektorem szkoły została Agata Naleśniak.

     wiosna 1960 - Przed szkołą posadzony został dąb "Tysiąclecia Państwa Polskiego".

     1960-1963 - Dyrektorem szkoły został Mieczysław Klimek.

     1960 - Oddano do użytku odbudowane skrzydło szkoły, w którym mieściła się sala gimnastyczna, sala do robót ręcznych dla chłopców, gabinet fizyczno-chemiczny, gabinet lekarski oraz pomieszczenie na bibliotekę.

     1963-1968 - Dyrektorem szkoły został Brunon Czech.

     1966 - Ministerstwo Oświaty wprowadza nową reformę, która dotyczy powstania szkół podstawowych ośmio-klasowych. Szkołę kończyło się teraz po ośmiu, a nie po siedmiu latach.

     1968-1991 - Dyrektorem szkoły został Stanisław Piszczatowkski.

     1970-1971 - Funkcje dyrektora na okres jednego roku przejął Eugeniusz Stucha.

     19.05.1979 - Uroczystość przekazania szkole sztandaru, odsłonięcie tablicy z popiersiem Ludwika Waryńskiego - patrona szkoły. 1991-2001 - Dyrektorem szkoły została Danuta Umińska.

     1.09.1999 - Powstaje Zespół Szkół Publicznych Nr 1 - sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 i trzyletnie Gimnazjum Publiczne Nr 2.

     1999 - Nadanie szkole imienia Jana Pawła II oraz odsłonięcie z tej okazji pomnika.

     01.09.2001 - Dyrektorem szkoły został Jerzy Bauer.

     01.09.2002 - Utworzona zostaje w szkole klasa integracyjna - pierwsza klasa nauczania zintegrowanego.

     01.09.2003 - Powstają w szkole dwie klasy o profilu sportowym: klasa IVA szkoły podstawowej i klasa IA gimnazjum.

     Rok szkolny 2002/2003 - Utworzona zostaje w szkole klasa integracyjna - pierwsza klasa nauczania zintegrowanego.             - Powstają  dwie klasy o profilu sportowym: klasa IVA szkoły podstawowej i klasa IA gimnazjum. - Zostaje powołany do życia Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, który ma na celu starania o powstanie nowego obiektu sportowego przy szkole. - Szkoła jest organizatorem I Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych - imprezy o zasięgu powiatowym.

     Rok szkolny 2003/2004 - Rozpoczyna swoją działalność Próbna Drużyna Harcerzy "OPOCZNIK" Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.- Powstaje Koło Przyjaciół "Dwójki", które deklaruje poparcie starań o budowę nowej sali gimnastycznej przy szkole.- We współpracy z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka zostaje założona Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Nowinach k/ Udrzyna nad Bugiem - miejsce edukacji ekologicznej.- Szkoła jest organizatorem "Miejskiego Konkursu Literacko Plastycznego JAN PAWEŁ II ŚWIADEK NADZIEI".

     Rok szkolny 2004/2005 - Szkoła po raz kolejny  uczestniczy w "Programie Ochrony Bociana Białego". Opracowuje i publikuje wyniki VI Światowego Spisu Bociana Białego w powiecie ostrowskim. - Kontynuowane są Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, tym razem połączone z wyjazdem ich uczestników (około 200 osób) do Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Nowinach k/ Udrzyna.- Społeczność szkolna bierze udział w miejskich uroczystościach związanych ze śmiercią  naszego patrona Papieża Jana Pawła II.

     Rok szkolny 2005/2006 -Utworzona zostaje kolejna klasa integracyjna - pierwsza klasa nauczania zintegrowanego a program klas integracyjnych kontynuowany jest w II etapie kształcenia.-Rada Miasta Ostrów Maz. podejmuje uchwałę w sprawie budowy nowego pomnika Papieża Jana Pawła II przy naszej szkole.-Rada Miasta Ostrów Maz. wpisuje do planu inwestycyjnego na lata 2007-2009 budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1-Nasza szkoła jest organizatorem miejskich uroczystości związanych z pierwszą rocznicą śmierci naszego patrona Papieża Jana Pawła II. Odbywają się one na boisku szkolnym i przed pomnikiem patrona. -Szkoła uczestniczy w wakacyjnym programie wymiany młodzieży polsko - ukraińskiej, którego celem jest edukacja ekologiczna. Rok szkolny 2006/2007Szkoła jest jednym z organizatorów Dnia Papieskiego w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach obchodów zorganizowane zostały:- wystawa fotograficzna o misjach  ks. Cezarego Wieczorka SMA zatytułowana "DZIECI I MŁODZIEŻ AFRYKI. TOGO - TCHEBEBE" - prezentacja prac uczniów z możliwością ich nabycia w celu wsparcia funduszu misyjnego Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) - konferencja ks. Sławomira Śledziewskiego, wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży na temat: EUROPA  JANA  PAWŁA  II.                                                                                                                                                    

                                                                                                                 przygotowała Jolanta Bauer

      

     W związku z wprowadzeniem reformy edukacji od 1 września 2017r. nasza szkoła przekształciła się w ośmioletnią SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II