• Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/22  

     Klasa I SP

     Poznaję Boży świat - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)

      

     Kl II SP

     Odkrywam królestwo Boże - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)

      

     Klasa III SP

     Jezus jest z nami - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)

     Jezus jest z nami - Zeszyt ćwiczeń (wydawnictw Jedność)

      

     Klasa IV SP

     Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki (wydawnictw Jedność)

     Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń (wydawnictw Jedność)

      

     Klasa V SP

     Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Podręcznik do nauki religii(wydawnictw Jedność)

     Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Zeszyt ćwiczeń(wydawnictw Jedność)

      

     Kl VI SP

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń (wydawnictw Jedność)

      

     Klasa VII SP

     Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)

      

     Klasa VIII SP

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Podręcznik do religii (wydawnictw Jedność)