• Podstawowe informacje

    •                                                                    

           Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 19 na parterze budynku szkolnego. Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu i w formie wypożyczeń. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice   i rodzeństwo uczniów.

                           Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

      

     Godziny pracy biblioteki szkolnej:
     poniedziałek 8:00 - 14:30

     wtorek 8:00 - 14:30

     środa 8:00 - 12:30

     czwartek 8:00 - 14:30

     piątek 8:00 - 14:00

          

      

                                        

     ,,Książki Naszych Marzeń” już są w naszej bibliotece.

     Na półki naszej biblioteki trafiły książki zakupione w ramach programu ,,Książki Naszych Marzeń”.  Wzbogaciliśmy księgozbiór szkolny o około 200 egzemplarzy nowych książek, wśród których znalazły się te, które uczniowie wytypowali w Szkolnych Wyborach Książek. Dla najmłodszych znalazły się m.in. tytuły z serii „Martynka", „Basia”, „Hania ”„Zaczynam czytać z Martynką”,, ciesząca się ogromną popularnością seria ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, książki „Ja Ibra”, „Miasto 44” czy seria „Rywalkiwiele” i innych nowości.  Starsi uczniowie znajdą książki z gatunku fantasy, przygodowe, obyczajowe.

                                           Zapraszamy do biblioteki i zachęcamy do czytania!