• Zdalna Szkoła

     • Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

      W naszej szkole zakupionych zostało 12 laptopów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

      Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

     • Szczęśliwej drogi, już czas...

     • Moi kochani Absolwenci,
      Gratuluję Wam wszystkim ukończenia szkoły.
      Dziękuję Wam za obecność w moim i nauczycieli życiu. Sporo godzin przez te 8 lat spędziliśmy ze sobą lub blisko siebie. Dziękuję za radość i młodość, którą wnieśliście w moje, czasami trudne i smutne, dni.
      Dziękuję Waszym Rodzicom za zaufanie, które okazali mnie i szkole powierzając nam swój największy skarb – ukochane dziecko.
      Kochani, Wasza przygoda związana z nauką w Szkole Podstawowej nr 2 dobiegła końca, ale kiedy tylko będziecie chcieli naszej – nauczycieli pomocy, nawet takiej zwykłej rozmowy, jesteśmy zawsze dla Was. Macie w Nas na zawsze przyjaciół, których radośnie będziemy witać, mam nadzieję, nie tylko zdalnie.”
      „Szczęśliwej drogi, już czas…”

                                                      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

                                                     SP nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje zbliżają się już dużymi krokami. Czas odpoczynku, wspólnych zabaw, wycieczek. Letni wypoczynek, to czas zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności oraz poszerzania horyzontów. Jednak pamiętajmy również o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób.

     • Bezpieczny wypoczynek 2020

     • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców dzieci i uczniów województwa mazowieckiego na temat bezpiecznych wakacji

      Rodzice Dzieci i UczniówPrzedszkoli, Szkół i Placówekwojewództwa mazowieckiego

      Szanowni Państwo,

      niebawem zakończy się rok szkolny, inny od dotychczasowych, który wymagał od Państwa większego zaangażowania się w edukację swoich dzieci. Rozpoczną się wyczekiwane wakacje.

      Zwracam się do Państwa - Rodziców i Opiekunów z apelem, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki, dokładnie zapoznać się z zaproponowaną przez organizatora wypoczynku ofertą, sprawdzać wiarygodność organizatorów, kontrolować, czy dany wypoczynek został zgłoszony kuratorowi oświaty, a tym samym, czy jest on legalny i podlega nadzorowi odpowiednich służb.

      Każdy wypoczynek, którego zgłoszenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zostaje umieszczony w ogólnopolskiej elektronicznej bazie wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl w zakładce Baza wypoczynku. Tam możecie Państwo sprawdzić wybrany obóz, kolonię, czy też inną formę wypoczynku.

      Za zapewnienie, zgodnych z prawem, bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego odpowiada organizator, który jest również odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Powinien także poinformować rodziców albo pełnoletniego uczestnika o warunkach organizacji wypoczynku, z uwzględnieniem Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie epidemii, o obowiązujących procedurach, a w szczególności o terminie, miejscu lub trasie i programie wypoczynku.

      Zachęcam do zaglądania na strony internetowe: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, na których znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat zorganizowanych form wypoczynku.

      Życzę, aby tegoroczne wakacje były dla Państwa dzieci czasem bezpiecznym, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.

      Z poważaniem,

      Mazowiecki Kurator Oświaty/-/Aurelia Michałowska

     • #GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 2

     • Pompujemy dla Zosi

      Link do wpłaty: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

      Do zadania nominujemy:

      Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie

      Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ostrowi Mazowieckiej

      Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

      Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek/przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto chorego dziecka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Ze względu na liczebność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

      Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 w sekretariacie szkoły.

      Harmonogram i zgoda rodziców na odebranie świadectw:

      Zgoda_dla_klas_1-8.docx

      UWAGA!!!

      Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

       

       

     • Szkoła Promująca Zdrowie - Kalendarz Młodego Sportowca

     • Szkoła Promująca Zdrowie - Kalendarz Młodego Sportowca

      W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie chętni uczniowie z klasy IIa opracowali własny Kalendarz Młodego Sportowca. W swoich kalendarzach zaprezentowali 7 - dniowy sportowy plan treningowy + odpowiednio zbilansowaną dietę. Zachęcamy innych Uczniów do zastosowania wybranego zestawu ćwiczeń podczas rozpoczynającego się za kilka dni wakacyjnego wypoczynku. Uczniom, którzy przygotowali swoje sportowe kalendarze bardzo dziękuję. Za wykonanie zadania otrzymali dodatkowe oceny w dzienniku Librus :)

      Wychowawca klasy IIa

     • Wznowienie programu SMOK

     •                Po ponad dwumiesięcznej przerwie związanej z pandemią COVID-19  ruszyły  zajęcia w ramach programu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki),  który finansowany jest  przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć  są dosyć restrykcyjne, ale i chęci młodych koszykarzy odpowiednio wysokie.               Od 1 czerwca na hali sportowej SP2, oraz dzięki współpracy z MOSiR, boisku wielofunkcyjnym „OMEGA” organizowane są systematyczne treningi. Program obejmuje łącznie  52 uczniów Szkoły Podstawowej Nr2 , którzy tworzą trzy grupy treningowe. Każda z nich spotyka się dwa razy w tygodniu.   Już dziś wiadomo, że w związku z dosyć długą przerwą zajęcia będą organizowane również w wakacje, co z pewnością przypadnie do gustu pełnym zapału młodym sportowcom.

       

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

      Grupa I-III: wtorek, czwartek 13:30-15:00

      Grupa IV: poniedziałek, środa 11:30-13:00

      Grupa V: poniedziałek, środa 17:00-18:30

     • Finał Konkursu Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu” w Zespole Szkól CKR w Starym Lubiejewie.

     • Wśród zwycięzców znalazły się dwie nasze uczennice:

      Julia Cholewicka – miejsce II

      Dominika Podleś – miejsce III

      W  dniach od 18 maja do 5 czerwca 2020 roku odbywał się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego  w  Starym  Lubiejewie Powiatowy Internetowy  Konkurs  Języka Niemieckiego  „Landeskunde  na  widelcu”,  nad  którym  patronat  objął  Starosta  Ostrowski  Pan Zbigniew Chrupek. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas siódmych i ósmych ze szkół:
      1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
      2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.
      3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.
      4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach.
      5.Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie.
      6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu.
      7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie
      8.Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku.
      9.Zespół Szkół Publicznych w Jelonkach.


      Pytania obejmowały aspekty:  historyczne,  geograficzne,  kulturowe  i  polityczne Niemiec, Austrii  i  Szwajcarii. Wszyscy  uczniowie  byli  przygotowani  doskonale  i dopiero  dogrywka wyłoniła zwycięzców. Wśród zwycięzców znalazły się dwie nasze uczennice:

      Julia Cholewicka – miejsce II

      Dominika Podleś – miejsce III

      Gratuluję!!!

      Magdalena Podleś

     • Wyjazd wakacyjny do Serocka

     • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrowi Mazowieckiej organizuje wyjazd dla dzieci i młodzieży do Serocka w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.

      W programie między innymi wycieczka do Żelazowej Woli.

      Koszt wyjazdu 400 złotych.  

      Telefon kontaktowy 500 295 056 lub 502 857 538

  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit