• Wpłaty na RR

        • Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 40 zł od rodziny.

          Wpłat można dokonywać tylko w sekretariacie szkoły.