• Podstawowe informacje

    •                                                              

     Świetlica
     czynna codziennie w godzinach: 
     700-1630

     INFORMACJE OGÓLNE

     Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I -VI. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

     Sala świetlicy wyposażona jest w ciekawe gry edukacyjne, telewizor, odtwarzacz DVD, tablice korkowe do prezentacji prac uczniów, książki, bajki dla najmłodszych, gry planszowe oraz kącik do zabawy.

     Nasza świetlica oferuje uczniom różnorodne zajęcia:

     • zajęcia plastyczno-techniczne
     • zajęcia sportowe – rekreacyjne (gry i zabawy na boisku szkolnym, kreatywnej strefie gier)
     • spotkania z książką
     • oglądanie bajek
     • gry i zabawy planszowe
     • gry i zabawy ruchowe
     • pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych
     • zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom i świętom
     • konkursy świetlicowe
     • zabawy przy muzyce

     Prace plastyczne dzieci są systematycznie eksponowane na gazetkach ściennych. Tematyka prac jest dobierana do planu pracy świetlicy. Dzieci wykonują również prace na tematy dowolne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych.

                                                           

     ZADANIA ŚWIETLICY:

     • zapewnienie dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
     • organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy,
     • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
     • pobudzanie wyobraźni twórczej w trakcie zajęć muzycznych, plastycznych, umysłowych, ruchowych,
     • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
     • podnoszenie sprawności fizycznej,
     • współpraca z rodzicami, wychowawcami klas a także z pedagogiem, i innymi specjalistami celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.