E-dziennik

Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
liczba odwiedzin: 1715600

LEPSZA SZKOŁA


 • ​​​​​​duplikat_swiadectwa.doc

  1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

  2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

  3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł (wpłata w sekretariacie szkoły).

  4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

  05.01.2018 21:28 | więcej »
 • 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz  opłatę skarbową.

  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę  w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. (wpłata w sekretariacie szkoły).

  4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

  05.01.2018 21:28 | więcej »

 • PODANIE_W-F.doc

  Zwolnienia długoterminowe

  1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  na czas określony z zajęć wychowania fizycznego  lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  wydanej przez lekarza
  2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego  musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.
  3. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc  należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
  4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem  w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia  kolejnego / kolejnych zaświadczeń  dyrektor szkoły wydaje  decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.
  05.01.2018 21:28 | więcej »

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
  ulica: gen. Stefana Grota Roweckiego 6
  07-300 Ostrów Mazowiecka
 • (+29) 745-33-32

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Bieniek, sekretariat.zsp1ostrow@gmail.com

Dzień Edukacji Narodowej