E-dziennik

Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
liczba odwiedzin: 1715718

LEPSZA SZKOŁA

Koncepcja pracy szkoły

Misja Zespołu szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem…”

Owidiusz

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

Model Absolwenta Zespołu szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Absolwent Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II  w  Ostrowi Mazowieckiej to obywatel Europy XXI wieku, który:

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

   

Koncepcja_Pracy_Szkoly_2015-2016(1).doc

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
    ulica: gen. Stefana Grota Roweckiego 6
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • (+29) 745-33-32

    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Bieniek, sekretariat.zsp1ostrow@gmail.com

Dzień Edukacji Narodowej