E-dziennik

Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
liczba odwiedzin: 1715706

LEPSZA SZKOŁA

 • Pisma Dyrekcji SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej dot. badania uczniów wraz z załącznikami.

 • Prawa dziecka

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Drodzy Uczniowie!

  „ Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
  był niesamowity i wyjątkowy.
  Wypełniajcie każdą chwilę tak,
  aby potem wspominać ją z radością.
  Czerpcie energię ze słońca,
  kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
  Szukajcie w sobie siły,
  entuzjazmu i namiętności.
  Żyjcie najpiękniej jak umiecie…”

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka najserdeczniejsze życzenia dla uczniów
  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
  w imieniu wszystkich pracowników szkoły
  Dyrektor Szkoły
  Dorota Brzostek

 • Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu”

       W dniach 18-27 maja 2020 r. odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w  Starym  Lubiejewie  I  etap  Powiatowego  Internetowego  Konkursu Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu”.

   Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

  Jaroszewska Kalina, Podleś Dominika, Szulkowska Paulina, Zarodkiewicz Maria, Ziemak Julia - klasa 7a

  Cholewicka Julia, Pieńkos Lena, Szczepanik Magdalena, Żmijewska Nadia - klasa 8a

  Do etapu finałowego zakwalifikowali się:

  Julia Cholewicka, Kalina Jaroszewska , Dominika Podleś, Magdalena Szczepanik , Julia Ziemak

  Etap finałowy odbędzie się 5 czerwca. Gratulujemy i trzymamy kciuki za finał.

   

   

   

 • Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

  Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

  Drodzy rodzice, Kochani uczniowie!

  Od 1 czerwca br. umożliwiamy na terenie naszej szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe, do 12 osób w grupie, dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. W naszej szkole konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe będą się odbywać w sali nr 33,44 i sali nr 15, przygotowanej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konsultacje będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

  Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązujących zasadach:

  1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
  2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  4.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.                     W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  5. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
  6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami. Prześle Ci je nauczyciel bibliotekarz.
 • Informacja dla Uczniów i Rodziców

  Informacja dla Uczniów i Rodziców

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

             Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców i Uczniów o przekazanie informacji - bezpośrednio do mnie poprzez e - dziennik: czy Państwa dziecko weźmie udział w tej formie zajęć i z jakiego przedmiotu.Informację proszę przekazać do dnia 28 maja br. (czwartek).Na podstawie Państwa zgłoszeń będziemy mogli opracować racjonalny harmonogram konsultacji.Terminarz konsultacji zostanie Państwu i Uczniom podany do piątku 29 br.                             

                              Z pozdrowieniami.                            

  Dorota Brzostek - dyrektor szkoły

 • Kalendarz działań pełnych znaczenia

  Z pozdrowieniami.

  Dorota Brzostek

 • Egzamin ósmoklasisty

 • Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu ośmioklasisty 2020 dla rodziców i uczniów:

  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  - zdający

  - osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

  - niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

  Środki bezpieczeństwa osobistego

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  - wychodzi do toalety

  - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

  1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  Więcej informacji na stronie IKE pod linkiem: https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3416

 • Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

   

 • Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.

  Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.

  poniedziałek- j.polski -1 gr. 13.30-14.00 -J. Bauer 33

  poniedziałek- j.polski- 2 gr. 14.15-14.45 -J. Bauer 33

  wtorek -j.polski 13.30-14.30 -E. Subda- Witkowska 33

  środa -j. angielski 13.30-14.30 -A. Hryciuk 33

  środa -j. angielski 1 gr.14.15-14.45 -M. Wyrzykowska 15

  środa -j. angielski 2 gr 15.00-15.30- M. Wyrzykowska 15

  czwartek- matematyka 1 gr.14.15-14.45 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

  czwartek -matematyka 2 gr.15.00-15.30 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

  czwartek -matematyka 1 gr.13.30-14.00 -M. Kucharska 15

  czwartek- matematyka 2 gr. 14.15-14.45- M. Kucharska 15

 • Harmonogram zajęć wychowawczo-opiekuńczych od 25 maja 2020r..

  Harmonogram zajęć wychowawczo-opiekuńczych od 25 maja 2020r..
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych

 • Święty Jan Paweł II Nasz Patron

  Dzisiaj jest setna rocznica urodzin patrona naszej szkoły. Złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy o Nim!

  „Święty Jan Paweł II jest zawsze w naszych sercach, w naszych myślach. Jest dla nas wzorem – człowiekiem, który wiedział, że tylko z pomocą Pana Boga można wiele osiągnąć. Naszym pragnieniem jest podążać za przykładem Jego życia i starać się wprowadzać w czyn Jego święte słowa: „Chociaż nie jestem wśród Was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej – to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o Was. Właśnie dlatego, że od Was zależy jutrzejszy dzień”. Tymi słowami wiersza „Dzieci” Karola Wojtyły, witam całą społeczność szkolną w przeddzień urodzin Papieża Polaka – naszego Patrona.Ojciec Święty przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. skończyłby dziś zatem 100 lat.„Tak zacny patronat to nie tylko wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie dla całej społeczności szkolnej. Święty Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Stanowi dla nas niepodważalny autorytet i wzór do naśladowania."Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."Święty Jan Paweł II „ - Nasz Patron

 • Klasa IIa uczciła 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II

  Uczniowie z klasy IIa w 100 urodziny Papieża Jana Pawła II udekorowali swoje domowe okna i balkony barwami papieskimi. Oto efekty ich pracy:

 • Rekrutacja w ZS CKR w Starym Lubiejewie

 • Wyniki rekrutacji do klasy I

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

  https://dwojkaostrowmaz.edupage.org/text55/


  Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają – w terminie do 7 maja br. –  potwierdzenie woli zapisu. 

  potwierdzenie_woli(1).doc

  Wypełnione druki należy przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia, bądź wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku.​​​​​​​

 • Nabór uzupełniający do oddziału sportowego

  Informujemy, że nabór uzupełniający do oddziału sportowego trwa do 25 maja br.

   

  Serdecznie zapraszamy do zapisów.

 • Komunikaty Starosty Ostrowskiego ws Koronawirusa

 • Konkurs recytatorski klas I-III

                              

  W marcu odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego klas I-III. Każdą klasę reprezentowało trzech najlepiej recytujących uczniów.  Celem konkursu było wyłonienie uczniów do konkursu miejskiego „Warszawska Syrenka”.

   

  Recytatorów oceniało Jury w składzie:

  Jolanta Bauer

  Anna Piankowska

  Iwona Staniszewska

   

  Recytującym kibicowali koleżanki i koledzy z klas wraz z nauczycielami oraz obecni rodzice.                               

   

   W konkursie wzięli udział: Aleksandra Lewandowska, Gabriela Kołakowska Julia Stelmaszczyk, Klara Szyszkowska, Aleksandra Deluga, Antoni Knap, Kacper Piskowski, Izabela Staniaszek, Aleksander Krupa, Bianka Popiołek,  Bolesław Pieńkowski, Paulina Maślanko, Weronika Grabowska, Zofia Wyrzykowska, Natalia Osińska, Olga Spaltabaka, Antoni Wujkowski                              

   

  Jury wyróżniło następujące osoby:

   

  Klarę Szyszkowską   za wiersz „Kłamczucha”

  Bolesława Pieńkowskiego  za wiersz „Paweł i Gaweł”

  Paulinę Maślanko  za wiersz „Samochwała”

  Zofię Wyrzykowską  za wiersz „Leniwy Krzyś”

  Natalię Osińską  za wiersz „Piegi”

  Antoniego Wujkowskiego  za wiersz „Czajnik”

   

       Wyróżnieni uczniowie będą reprezentowali szkołę na konkursie miejskim „Warszawska Syrenka”.                             

                             

                                                                                   

                                                                    Organizator:  Bożena Ciach

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
  ulica: gen. Stefana Grota Roweckiego 6
  07-300 Ostrów Mazowiecka
 • (+29) 745-33-32

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Bieniek, sekretariat.zsp1ostrow@gmail.com

Dzień Edukacji Narodowej