• Szkoła Promująca Zdrowie - Kalendarz Młodego Sportowca

     • Szkoła Promująca Zdrowie - Kalendarz Młodego Sportowca

      W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie chętni uczniowie z klasy IIa opracowali własny Kalendarz Młodego Sportowca. W swoich kalendarzach zaprezentowali 7 - dniowy sportowy plan treningowy + odpowiednio zbilansowaną dietę. Zachęcamy innych Uczniów do zastosowania wybranego zestawu ćwiczeń podczas rozpoczynającego się za kilka dni wakacyjnego wypoczynku. Uczniom, którzy przygotowali swoje sportowe kalendarze bardzo dziękuję. Za wykonanie zadania otrzymali dodatkowe oceny w dzienniku Librus :)

      Wychowawca klasy IIa

     • Wznowienie programu SMOK

     •                Po ponad dwumiesięcznej przerwie związanej z pandemią COVID-19  ruszyły  zajęcia w ramach programu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki),  który finansowany jest  przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć  są dosyć restrykcyjne, ale i chęci młodych koszykarzy odpowiednio wysokie.               Od 1 czerwca na hali sportowej SP2, oraz dzięki współpracy z MOSiR, boisku wielofunkcyjnym „OMEGA” organizowane są systematyczne treningi. Program obejmuje łącznie  52 uczniów Szkoły Podstawowej Nr2 , którzy tworzą trzy grupy treningowe. Każda z nich spotyka się dwa razy w tygodniu.   Już dziś wiadomo, że w związku z dosyć długą przerwą zajęcia będą organizowane również w wakacje, co z pewnością przypadnie do gustu pełnym zapału młodym sportowcom.

       

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

      Grupa I-III: wtorek, czwartek 13:30-15:00

      Grupa IV: poniedziałek, środa 11:30-13:00

      Grupa V: poniedziałek, środa 17:00-18:30

     • Finał Konkursu Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu” w Zespole Szkól CKR w Starym Lubiejewie.

     • Wśród zwycięzców znalazły się dwie nasze uczennice:

      Julia Cholewicka – miejsce II

      Dominika Podleś – miejsce III

      W  dniach od 18 maja do 5 czerwca 2020 roku odbywał się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego  w  Starym  Lubiejewie Powiatowy Internetowy  Konkurs  Języka Niemieckiego  „Landeskunde  na  widelcu”,  nad  którym  patronat  objął  Starosta  Ostrowski  Pan Zbigniew Chrupek. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas siódmych i ósmych ze szkół:
      1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
      2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.
      3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.
      4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach.
      5.Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie.
      6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu.
      7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie
      8.Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku.
      9.Zespół Szkół Publicznych w Jelonkach.


      Pytania obejmowały aspekty:  historyczne,  geograficzne,  kulturowe  i  polityczne Niemiec, Austrii  i  Szwajcarii. Wszyscy  uczniowie  byli  przygotowani  doskonale  i dopiero  dogrywka wyłoniła zwycięzców. Wśród zwycięzców znalazły się dwie nasze uczennice:

      Julia Cholewicka – miejsce II

      Dominika Podleś – miejsce III

      Gratuluję!!!

      Magdalena Podleś

     • Wyjazd wakacyjny do Serocka

     • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrowi Mazowieckiej organizuje wyjazd dla dzieci i młodzieży do Serocka w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.

      W programie między innymi wycieczka do Żelazowej Woli.

      Koszt wyjazdu 400 złotych.  

      Telefon kontaktowy 500 295 056 lub 502 857 538

    • Życzenia z okazji Dnia Dziecka
     • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

     • Drodzy Uczniowie!

      „ Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
      był niesamowity i wyjątkowy.
      Wypełniajcie każdą chwilę tak,
      aby potem wspominać ją z radością.
      Czerpcie energię ze słońca,
      kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
      Szukajcie w sobie siły,
      entuzjazmu i namiętności.
      Żyjcie najpiękniej jak umiecie…”

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka najserdeczniejsze życzenia dla uczniów
      Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
      w imieniu wszystkich pracowników szkoły
      Dyrektor Szkoły
      Dorota Brzostek

     • Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu”

     •      W dniach 18-27 maja 2020 r. odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w  Starym  Lubiejewie  I  etap  Powiatowego  Internetowego  Konkursu Języka Niemieckiego „Landeskunde na widelcu”.

       Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

      Jaroszewska Kalina, Podleś Dominika, Szulkowska Paulina, Zarodkiewicz Maria, Ziemak Julia - klasa 7a

      Cholewicka Julia, Pieńkos Lena, Szczepanik Magdalena, Żmijewska Nadia - klasa 8a

      Do etapu finałowego zakwalifikowali się:

      Julia Cholewicka, Kalina Jaroszewska , Dominika Podleś, Magdalena Szczepanik , Julia Ziemak

      Etap finałowy odbędzie się 5 czerwca. Gratulujemy i trzymamy kciuki za finał.

       

       

       

    • Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.
     • Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

     • Drodzy rodzice, Kochani uczniowie!

      Od 1 czerwca br. umożliwiamy na terenie naszej szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe, do 12 osób w grupie, dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. W naszej szkole konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe będą się odbywać w sali nr 33,44 i sali nr 15, przygotowanej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konsultacje będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

      Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązujących zasadach:

      1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
      2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
      4.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.                     W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
      5. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
      6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
      10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami. Prześle Ci je nauczyciel bibliotekarz.
    • Informacja dla Uczniów i Rodziców
     • Informacja dla Uczniów i Rodziców

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

                 Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców i Uczniów o przekazanie informacji - bezpośrednio do mnie poprzez e - dziennik: czy Państwa dziecko weźmie udział w tej formie zajęć i z jakiego przedmiotu.Informację proszę przekazać do dnia 28 maja br. (czwartek).Na podstawie Państwa zgłoszeń będziemy mogli opracować racjonalny harmonogram konsultacji.Terminarz konsultacji zostanie Państwu i Uczniom podany do piątku 29 br.                             

                                  Z pozdrowieniami.                            

      Dorota Brzostek - dyrektor szkoły

     • Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu ośmioklasisty 2020 dla rodziców i uczniów:

     • Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
       z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      - zdający

      - osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

      - niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

      1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

      Środki bezpieczeństwa osobistego

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      - wychodzi do toalety

      - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

      1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
      2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

      Więcej informacji na stronie IKE pod linkiem: https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3416

  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit